Menu


Rode Zegel stelt je interesse in onze producten en je bezoek aan onze site op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het je duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking stelt. En wij vinden het belangrijk dat je je niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site.  

De persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt, inclusief jouw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

  • Informatie die je ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal), slaan we op om jouw informatieaanvraag uit te voeren. Informatie die je ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid. Persoonlijke informatie die je ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denk je daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie?
  • De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om je in de toekomst over Rode Zegel en onze producten op de hoogte te houden. Je hebt bij het opgeven van jouw informatie kunnen aangeven of je dat op prijs stelt. Als je wil dat jouw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kun je ons dat laten weten via de button 'contact' onder aan dit scherm.

We zullen niet jouw persoonlijke informatie aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van Rode Zegel zijn, actief gaan verkopen of ter beschikking stellen.


Voorwaarden voor gebruik
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteer je de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Rode Zegel, onze divisies danwel onze leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Rode Zegel. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die getoond worden op de site geregistreerde en niet geregistreerde merken van Rode Zegel of aan ons gelieerde ondernemingen.

Geen garantie of aansprakelijkheid
Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Rode Zegel is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die je benadert via deze site. Links worden aangeboden als service en het betekent niet dat Rode Zegel verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het jouw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting. Er kan informatie staan over producten of diensten etc. die in jouw land niet beschikbaar zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien dit ook aan verandering onderhevig is.

Opmerkingen, vragen en suggesties
Rode Zegel wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door jou aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande jouw persoonlijke informatie. Door Rode Zegel materiaal te sturen geeft je aan Rode Zegel het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Rode Zegel ideeën en technieken vrij toepassen die je ons stuurt. Rode Zegel heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Rode Zegel houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

Algemeen
Het staat Rode Zegel vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Rode Zegel, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.